Välkommen

 
 
KONTAKTUPPGIFTER

Adress: Dagermansgatan 13 E Uppsala


i Phone:  0768 - 534 709


Mail: nebulosan@comhem.se


Hemsida: www.nebulosansbirmor.seLITET OM KATTERIET


Nebulosans katteri drivs:

1.    av SVERAK diplomerad uppfödare (dipl. den 26 augusti 2010)


  1. 2.   med tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) att ta fyra kullar och sälja katter från fyra kullar per år.  Beviljat av Länsstyrelsen Uppsala län 2014-10-22Vad är en nebulosa?


Stjärnor bildas i gigantiska moln av gas och rymdstoft som kallas nebulosor.  Som naturgeograf låg det nära till hands att välja ett namn för katteriet som knyter an till naturen och de fenomen som skapar och formar vår planet.


Allmän info


Mitt namn,  Barbro Gretener

Katteriet,    ”S*Nebulosans Heliga Birmor” registrerad,  i SVERAK i mars 1994

Finns, i Uppsala ca 70 km N Stockholm

Medlem i:  SVERAK-registrerade kattklubben FRÄSET samt den ideella föreningen Samvetet; jag är också ansluten till Svenska Birmaringen

Uppfödningens syfte,  att föda upp såväl psykiskt som fysiskt sunda birmor i enlighet med Birmastandarden

Övergripande mål,  att föda upp birmor som först och främst ska vara älskade familjemedlemmar.